خودروهاي حامل پسماندهاي كرونايي گندزدايي مي‌شود

خودروهاي حامل پسماندهاي كرونايي گندزدايي مي‌شود

مديركل پسماند سازمان حفاظت محيط زيست ضمن رد شايعات مبني بر اختلاف ميان اين سازمان و وزارت بهداشت درباره نحوه امحاء پسماندهاي كرونايي، در خصوص چگونگي دفن اين پسماندها در كشور توضيحاتي ارائه كرد.


به گزارش «پارما» ازايمنا، در روزهاي اخير مطالبي به استناد گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در فضاي مجازي منتشر شد كه از بلاتكليفي پسماندهاي كرونايي در كشور به دليل اختلاف نظر سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت درباره نحوه امضا اين نوع پسماند حكايت داشت.

در اين گزارش همچنين به كمبود آهك هيدراته و دستگاه‌هاي زباله سوز در بيمارستان‌ها اشاره شده و مي‌گويد وزارت بهداشت زيربار امحاء ويژه پسماندهاي كرونايي نمي‌رود و در بيشتر محل‌هاي مخصوص دفن، پسماندهاي عفوني و پزشكي را بدون آهك هيدراته دفن مي‌كند؛ طبق اين گزارش مكانيزه نبودن سيستم جمع‌آوري پسماندهاي عفوني و جمع آوري دستي اين نوع پسماندها توسط كارگراني كه امكانات حفاظتي ويژه اي ندارند نيز يكي ديگر از موارد نگران كننده درخصوص نحوه امحاء پسماندهاي كرونايي است.

سيستم‌هاي بي خطرساز شرايط از بين بردن كرونا ويروس را دارند

در اين پيوند حسن پسنديده، مديركل پسماند سازمان حفاظت محيط زيست به خبرنگار ايمنا گفت: شايعات مبني بر اختلاف اين سازمان و وزارت بهداشت را در خصوص چگونگي امحاي پسماندهاي كرونا از اساس تكذيب مي‌كنم زيرا اين دو نهاد در پي شيوع كرونا در خصوص شيوه مديريت پسماندهاي عفوني و كرونايي بيشترين هماهنگي را دارند.

وي با بيان اينكه براساس قانون ضوابط مديريت پسماندهاي پزشكي و وابسته شيوه‌هاي لازم براي امحا انواع پسماندهاي پزشكي، بيمارستاني، عفوني و خطرناك در كشور وجود دارد، افزود: پسماندهاي كرونايي در حوزه پسماندهاي عفوني تلقي مي‌شود، از اين رو اين پسماندها در سيستم بي خطرسازي كه در غالب بيمارستان‌هاي كشور وجود دارد تحت دماي مناسب بيش از 120 درجه سانتي‌گراد و دستكم به مدت 30 دقيقه در دستگاه‌هاي اتوكلاو و هيدروكلاو مي‌مانند و در فشار مناسب اين ويروس‌ها از بين مي‌روند.

مديركل پسماند سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: خوشبختانه بسياري از بيمارستان‌هاي كشور به ويژه بيمارستان‌هايي كه بيماران كرونا در آنها تحت درمان قرار دارند به سيستم‌هاي بي خطرساز مجهز هستند؛ اين سيستم‌ها شرايط لازم را براي از بين بردن ويروس كرونا را دارند.

خودروهاي حامل پسماندهاي كرونايي گندزدايي مي‌شود

پسنديده شيوه حمل و نقل پسماندهاي كرونايي را بسيار مهم دانست و گفت: حمل و نقل پسماندهاي عفوني پس از جمع آوري و بي خطرسازي در بيمارستان، غالباً توسط شهرداري‌ها انجام مي‌شود كه به دليل شرايط ويژه پسماندهاي كرونا ، شهرداري‌ها تلاش كردند با خودروهاي اختصاصي اين پسماندها را به مراكز دفن منتقل كنند.

وي اضافه كرد: اين خودروها نيز به طور مرتب گندزدايي و ضدعفوني مي‌شود، شهرداري‌ها به نيروهايي كه امور حمل و نقل و دفن اين پسماندها را برعهده دارند آموزش‌هاي لازم را ارائه كرده است كه با توجه به پروتكل‌هاي بهداشتي رعايت مي‌كنند.

كمبودآهك هيدراته در كشور وجود ندارد

پسنديده با بيان اينكه محل دفن جداگانه‌اي براي دفن اين پسماندها در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها وجود دارد، خاطرنشان كرد: اين پسماندها در لندفيل‌ها با خاك و آهك پوشش داده مي‌شوند؛ اينكه كه گفته شده در كشور با كمبود آهك هيدراته براي دفن اين پسماندها مواجه شده‌ايم نياز به بررسي بيشتر دارد چرا كه كشور ما داراي منابع فراوان آهك است ضمن اينكه اين ماده قيمت چنداني ندارد كه بگوئيم به دليل گراني قابل تأمين نيست.

مديركل پسماند سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: اين موضوع را از طريق وزارت كشور پيگيري كردم و گفتند در هيچ كجا كشور با مشكل كمبود آهك هيدراته مواجه نبوديم و هر جا نياز بوده به اندازه كافي تأمين شده است.

وي همچنين با اشاره به افزايش پسماندهاي عفوني در ماه‌هاي اخير، گفت: اين افزايش براي جلوگيري از شيوع و انتشار كرونا است؛ در مراكز بهداشتي حتي ممكن است اقلامي كه به هر دليلي منتشر كننده اين بيماري باشد پسماند كرونا تلقي كنند از اين رو با آنها مانند پسماند عادي برخورد نمي‌كنند و به عنوان پسماند عفوني و كرونايي بي خطرساز مي‌شود؛ اين يك تدبير مديريتي بود و ساير پسماندهايي كه بنا به هر دليلي احتمال مي‌رفت ناقل اين ويروس باشند به عنوان پسماند كرونايي بي خطرسازي و امحا شود.

نمي‌توان سهل انگاري كرد

وي شايعات مبني بر اختلاف سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت درباره چگونگي امحا و بلاتكليفي پسماندهاي كرونا را مطالب غيركارشناسانه و براي انحراف اذهان مردم دانست و تاكيد كرد: بيماري كرونا موضوعي ملي است براين اساس سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت بهداشت، وزارت كشور و همه سازمان و نهادهايي كه به طريقي در جلوگيري از انتشار اين ويروس مؤثر باشند قطعاً به اين موضوع مهم توجه لازم را دارند و هيچ سازماني در اين شرايط خاص كه مهار كرونا عزم ملي مي‌طلبد نمي‌تواند بي توجه يا سهل انگاري كند.

بيشتر بخوانيد:

پسنديده خاطرنشان كرد: برخي از مراكز درماني و كلينيك‌هايي وجود دارد كه پسماندهاي آنها توسط بخش خصوصي جمع آوري و در سيستم‌هاي مركزي كه سيستم اتوكلاو دارند بي خطرسازي مي‌شوند و سپس بايد دفن بهداشتي صورت بگيرد. با اين حال ممكن است در يك منطقه تخلفي صورت گرفته باشد اما نبايد جز را به كل تعميم داد زيرا اگر جايي تخلفي از يك مركز شناسايي شده مراجع مربوطه رسيدگي كرده اند .

وزارت بهداشت براساس بند ( ر) ماده 69 ضوابط و روش‌هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و وابسته، در شرايط اپيدمي (همه گيري ) و خاص معيارهاي مديريت پسماند بيمارستاني را تغيير مي‌دهد. اين تغيير معيار در بيمارستان‌هايي كه براي پذيرش بيماران كرونا تعيين شده اند و همچنين بيمارستان‌هايي كه در شهرستان‌ها بخشي را براي بيماران كرونا تخصيص داده اند ، اعمال مي‌شود و براساس اين شيوه نامه قانوني، همه پسماندهاي بيمارستاني عفوني تقلي مي‌شوند چرا كه در شرايط اپيدمي پسماند عادي بيمارستاني وجود ندارد.‌

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات