جلسه مشترک دبیر خانه شورای حفظ حقوق بیت المال و شرکت آب منطقه ای...

جلسه مشترک با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان در خصوص اجرایی نمودن طرح صیانت از منابع آب و همراهی دستگاه قضایی استان با مامورین شرکت آب منطقه ای گیلان در جلوگیری از بروز تخلفات و برداشت غیر مجاز از منابع آب برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان ، در راستای انجام هماهنگی های مستمر بمنظور اجرایی نمودن طرح صیانت از منابع آب کشور و بمنظور اجرایی نمودن بندهای مرتبط با رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، توقیف تجهیزات و تاسیسات بهره برداری غیر قانونی از سدها و منابع آب سطحی، توقیف دستگاهها و تجهیزات حفاری غیر مجاز بمنظور جلوگیری از حفر چاههای غیر مجاز و ضرورت صدور احکام قضایی لازم به نیروی انتظامی استان در همراهی با مامورین اداره آب در اجرای تکالیف مذکور، جلسه مشترکی در دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان و  شرکت آب منطقه ای گیلان برگزار شد.

در این جلسه حنیفه پور مسئول گروه احیاء و تعادل بخشی ضمن ارائه گزارشی در خصوص منابع آب زیرزمینی استان در خصوص همراهی نیروی انتظامی با مامورین اداره آب ، ضمن قدردانی از تلاش  دادستان های شهرستان های استان و نیروی انتظامی استان در رسیدگی به پرونده های دعاوی آب، بر همراهی مستمر نیروی انتظامی  با مامورین شرکت آب منطقه ای تاکید نمودو صدور آراء قضایی لازم در جلوگیری از بروز تخلفات در برداشت های غیر مجاز منابع آب استان موثر دانست.

عظیمی مسئول دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان نیز، با اشاره به چالشهای آب استان ، بر آمادگی شورای حفظ حقوق بیت المال استان بمنظور اجرایی نمودن طرح صیانت از منابع آب و همراهی با مامورین  اداره آب در انجام هماهنگی های قضایی لازم تاکید نمود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات