امکان تست مجازی مکانیزم تریپ فشار روغن یاتاقانهای توربین واحد۱۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان

امکان تست مجازی مکانیزم تریپ فشار روغن یاتاقانهای توربین واحد۱۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات