جلسه هم اندیشی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با همکاران معاونت مهندسی و ساخت پنجشنبه 18 اردیبهش...

جلسه هم اندیشی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با همکاران معاونت مهندسی و ساخت پنجشنبه 18 اردیبهش...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات