جلسه کارگروه کاهش نقاط حادثه خیز درون شهری و برون شهری با حضور دادستان مرکز استان، مدیر کل راه و شهرسازی استان و دیگر مد...

جلسه کارگروه کاهش نقاط حادثه خیز درون شهری و برون شهری با حضور دادستان مرکز استان، مدیر کل راه و شهرسازی استان و دیگر مد...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات