اخراج گله ۱۵۰۰ راسی دام از مراتع منطقه حفاظت شده الموت شرقی

اخراج گله ۱۵۰۰ راسی دام از مراتع منطقه حفاظت شده الموت شرقی

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، مهدی طاهری فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: در یک عملیات مشترک و منسجم که توسط  مامورین  یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان قزوین و با حمایت قاطع رئیس دادگاه الموت شرقی و بخشدار منطقه صورت گرفت،  یک گله دام غیر مجاز که بدون مجوز و به صورت غیر قانونی وارد مراتع ملی این منطقه شده  و در حال تعلیف غیر مجاز  در مراتع بودند از منطقه الموت و استان قزوین خارج شده و پرونده متخلفین  برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.
وی تصریح کرد:  ورود دام غیر مجاز بدون مجوز و پروانه چرا  و خارج از فصل و اجاره دادن مراتع ملی توسط روستایان و جوامع محلی در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان قزوین یکی از تهدیدات اصلی درحوزه محیط زیست و تنوع زیستی محسوب شده که در این خصوص ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین در صورت مشاهده و ورود هر گونه دام غیر مجاز و یا اجاره دادن مراتع  در مناطق چهارگانه محیط زیست با جدیت و بدون هیچگونه اغماضی با متخلفین بر خورد خواهند کرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات