بازدید صبحگاهی شهردار تبریز از برخی پروژه‌های شهری

بازدید صبحگاهی شهردار تبریز از برخی پروژه‌های شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات