کشت برنج باعث برداشت بی رویه آب در استان شده بگونه ای که در...

کشت برنج باعث برداشت بی رویه آب در استان شده بگونه ای که در...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، جلسه ای با حضور مرادی معاون حفاظت و بهره برداری ، مدیران نواحی آبیاری تابعه ، با موضوعیت بررسی آخرین وضعیت ممنوعیت کشت برنج ، در محل دفتر حفاظت و بهره برداری برگزار گردید.

در ابتداء این نشست تخصصی، مرادی معاون حفاظت و بهره برداری با اشاره به صیانت از حقوق دولت و تکلیف سازمان متبوع خود در این خصوص گفت، متاسفانه بر اساس گزارشهای واصله، برخی از کشاورزان بدون در نظر گرفتن هشدارها و اخطاریه های اعلام شده قبلی، نسبت به کشت برنج اقدام نموده اند که باید به صراحت اعلام نمایم وفق قانون با آنان برخورد خواهد شد .مرادی همچنین افزود کاهش بارندگی ها و افزایش برداشت از منابع آبی در سال های اخیر، چالش «کم آبی» را به یک بحران تبدیل نموده است .ایشان در مورد برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی با اشاره به اینکه باید علاوه بر بستن چاه های غیرمجاز، برداشت چاه های مجاز را هم با نصب کنتورهای هوشمند کنترل کرد، ادامه داد.شیوه نامه اجرائی ممنوعیت کشت برنج مسیر را برای ما مشخص نموده و باید بدان عمل نمائیم، مرادی با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات با فرمانداران و مدیران سازمان جهاد کشاورزی در استان و شهرستان ها، برگزاری جلسات شورای حفاظت را امری ضروری دانست و افزود هماهنگی لازم با مقام محترم قضائی صورت پذیرفته و با متخلفین کشت برنج در استان برخورد قانونی خواهیم نمود. مرادی معاون حفاظت و بهره برداری در ادامه سخنان خود با اشاره به این امر که در صورت عدم برخورد با کشت برنج در استان باید شاهدافت شدید سطح آب زیرزمینی و کاهش ذخیره آبخوان‌ منجر به اثرات زیست‌محیطی زیان‌بار متعددی از جمله کاهش آبدهی چاه‌ها، فرونشست زمین، کاهش کیفیت آب زیرزمینی و همچنین کاهش ذخیره منابع آب سطحی باشیم سخنان خود را به پایان رسانید .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات