دوره آموزشی مروجین بهره‌وری برگزار شد

دوره آموزشی مروجین بهره‌وری برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، نفیسه قدسیان مدیرکل دفتر تجهیز منابع، برنامه‌ریزی و بودجه سازمان ملی زمین و مسکن، هدف از برگزاری این دوره را آموزش مفاهیم اساسی بهره‌وری، روش انجام مراحل پروژه تدوین سند ارتقای بهره‌وری سازمان با توجه به مقررات قانونی بر شمرد..دبیر کمیته بهره‌وری سازمان ملی زمین و مسکن افزود: با عنایت به مقررات قانونی مبنی بر استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه‌های اجرایی مطابق با ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور پروژه تدوین نظام‌نامه بهره‌وری در سازمان ملی زمین و مسکن از اسفندماه ۹۸ آغاز شده و دوره آموزشی مذکور در راستای اجرای پروژه و مطابق با شرح خدمات آن برگزار شده است..به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، وی سرفصل‌های ارائه شده در این دوره آموزشی را مفاهیم و تعاریف بهره‌وری، چرخه مدیریت بهره‌وری، عوامل موثر در بهره‌وری، توالی قدم‌ها و پله‌های بهره‌وری و آموزش نحوه اندازه‌گیری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات