برگزاری جلسه همفکری و هم اندیشی مسائل آموزشی

برگزاری جلسه همفکری و هم اندیشی مسائل آموزشی

جلسه همفکری و هم اندیشی مسائل آموزشی شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضور معاون منابع انسانی، مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش و مسئولین مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان؛ کیوان خورسند معاون منابع انسانی شرکت در این جلسه گفت: دستیابی به اهداف سازمانی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله آنان بستگی دارد و اجرای آموزش و بهسازی منابع انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییر و تحولات سازمانی و محیطی بطور موثر فعالیت های محوله را انجام داده و بر کارایی خود بیفزایند.
سید عماد سید نژاد مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش نیز با بیان اینکه رسالت مجری آموزشی تفکر درباره چالش ها، دغدغه ها و مسائل مهم صنعت برق در دنیای امروز است، بیان کرد: انتظار می رود مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق در این راستا و همگام با تغییرات روز از پویایی کافی برخوردار باشد.
نرگس ظهرابی رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان نیز در این جلسه همفکری تصریح کرد: به تناسب شرایط موجود که امکان برگزاری دوره ها به صورت حضوری میسر نمی باشد، زیرساخت و بستر لازم آموزش های الکترونیکی جهت اجرای تقویم آموزشی شرکت ها فراهم شده است.
در ادامه این جلسه در خصوص انتظارات و نیازهای هر دو بخش و گام های اساسی کیفیت بخشی به اجرای دوره های آموزشی و وضعیت امکانات رفاهی بحث و تبادل نظر شد.
همچنین در این جلسه کارکنان گروه آموزش شرکت جهت اثربخشی بیشتر دوره ها اهم موارد اجرایی برنامه های آموزشی را مطرح کردند.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خوزستان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات