برگزاری جلسه همفکری و هم اندیشی مسائل آموزشی

برگزاری جلسه همفکری و هم اندیشی مسائل آموزشی

جلسه همفکری و هم اندیشی مسائل آموزشی شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضور معاون منابع انسانی، مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش و مسئولین مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان؛ کیوان خورسند معاون منابع انسانی شرکت در این جلسه گفت: دستیابی به اهداف سازمانی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله آنان بستگی دارد و اجرای آموزش و بهسازی منابع انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییر و تحولات سازمانی و محیطی بطور موثر فعالیت های محوله را انجام داده و بر کارایی خود بیفزایند.
سید عماد سید نژاد مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش نیز با بیان اینکه رسالت مجری آموزشی تفکر درباره چالش ها، دغدغه ها و مسائل مهم صنعت برق در دنیای امروز است، بیان کرد: انتظار می رود مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق در این راستا و همگام با تغییرات روز از پویایی کافی برخوردار باشد.
نرگس ظهرابی رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان نیز در این جلسه همفکری تصریح کرد: به تناسب شرایط موجود که امکان برگزاری دوره ها به صورت حضوری میسر نمی باشد، زیرساخت و بستر لازم آموزش های الکترونیکی جهت اجرای تقویم آموزشی شرکت ها فراهم شده است.
در ادامه این جلسه در خصوص انتظارات و نیازهای هر دو بخش و گام های اساسی کیفیت بخشی به اجرای دوره های آموزشی و وضعیت امکانات رفاهی بحث و تبادل نظر شد.
همچنین در این جلسه کارکنان گروه آموزش شرکت جهت اثربخشی بیشتر دوره ها اهم موارد اجرایی برنامه های آموزشی را مطرح کردند.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان یک شرکت در شهر زاهدان می باشد

   نظرات