دومین جلسه بررسی ضوابط طرح تفصیلی بجنورد یکشنبه 21 اردیبهشت 99

دومین جلسه بررسی ضوابط طرح تفصیلی بجنورد یکشنبه 21 اردیبهشت 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات