پرندگان، دنياي ما را به هم پيوند مي دهند

امسال روز جهاني پرندگان مهاجر با شعار پرندگان، دنياي ما را به هم پيوند مي دهند نامگذاري شده است. اين شعار با هدف اهميت حفاظت و احياي پيوستگي اكولوژيكي و يكپارچگي اكوسيستم هايي كه جابجايي طبيعي پرندگان مهاجر را پشتيباني مي‌كنند و براي بقا و تندرستي آنها ضروري هستند، انتخاب شده است.

به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، روز جهاني پرندگان مهاجر كه در سال 2006 توسط دبيرخانه توافقنامه پرندگان آبزي آفريقايي- اوراسيايي (AEWA) با همكاري كنوانسيون گونه هاي مهاجر وحشي (CMS) شكل گرفت، رويدادي است كه سالانه  در سراسر جهان با هدف ارتقاء آگاهي در خصوص اهميت حفاظت از پرندگان مهاجر و زيستگاه هاي آن‌ها، تهديداتي كه اين پرندگان با آن مواجهند، ارزش اكولوژيك پرندگان مهاجر و نياز به همكار هاي بين المللي براي حفاظت از اين گونه ها برگزار مي شود.


در در دوازدهمين كنفرانس اعضاء كنوانسيون گونه هاي مهاجر وحشي (CMS) در سال 2017، توافقنامه پرندگان آبزي آفريقايي- اوراسيايي،كنوانسيون گونه‌هاي مهاجر وحشي و محيط زيست براي قاره آمريكا (EFTA) همكاري خود را براي ارتقاء شناخت و آگاهي جهاني در خصوص پرندگان مهاجر و لزوم حفاظت از آنها و زيستگاه هايشان، اعلام كردند كه  بدين ترتيب دو پويش " روز جهاني پرندگان مهاجر(WMBD)" و " روز بين المللي پرندگان مهاجر(IMBD)" با هم يكي شده و  مقرر شد به اتفاق "روز جهاني پرندگان مهاجر" را هر سال در دومين شنبه ماه هاي مه و اكتبر برگزار كنند.

همه ساله كشورهاي مختلف اين روز را با برگزاري مراسم و برنامه هاي متنوع شامل برگزاري جشنواره‌هاي پرنده ‌شناسي، برنامه‌هاي آموزشي، نمايشگاه‌ها و تورهاي پرنده نگري گرامي مي دارند.

هر چند اين برنامه ها مي تواند در هر زمان از سال برگزار گردد، از آنجا كه اوج مهاجرت پرندگان در كشورها و مناطق مختلف در زمان هاي مختلف انجام مي شود، دومين شنبه ماه هاي مه و اكتبر روزهاي اصلي برگزاري مراسم روز جهاني پرندگان مهاجر به حساب مي آيد.


پيوستگي براي گونه هاي مهاجر حياتي است و براي طيف گسترده اي از عملكردهاي اكولوژيك نيز حائز اهميت بوده و به جابجايي طبيعي و بي مخاطره گونه‌ها كمك مي‌كند. با توجه به مواجهه حدود يك ميليون گونه با خطر انقراض در نسل حاضر ، پيوستگي به موضوع اصلي براي تنوع زيستي و پايداري تبديل شده است.


گونه هاي مهاجر به طرق مختلف در سراسر جهان جابجا مي شوند و كشورها ، مردم و قاره ها را از طريق مسيرهاي مهاجرت خود به هم متصل مي كنند.


مهاجرت تنها در صورتي امكان پذير است كه حيوانات قادر به دسترسي به سايت ها و زيستگاههاي مختلفي كه در مسيرهاي مهاجرت خود به آنها متكي هستند باشند.


سايت‌هاي توقف،زمستان گذراني، تابستان‌گذراني، توليدمثل و .... سايت هايي كه تخريب هر يك از آنها مي تواند تهديد بزرگي براي بقاي گونه باشد و بر جمعيت آن تاثير مخرب داشته باشد.


اين مسيرها فراتر از مرزهاي ملي، برنامه هاي ملي و اولويت هاي حفاظتي يك كشور واحد است. پرندگان مهاجر كشورها را به هم متصل مي‌كنند و حفاظت از آنها بدون همكاري هاي بين المللي و حفاظت هاي فرامرزي ميسر نيست.


اميد كه با همكاري هاي هر چه بيشتر در سطوح ملي و بين المللي، بتوان در حفظ اين گونه هاي زيبا و بي بديل و مسيرهاي مهاجرتشان گام هايي هر چه موثرتر برداشت.


مترجم: مريم روحاني كارشناس معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات