پرندگان مهاجر پيوند دهنده كشورها

پرندگان مهاجر پيوند دهنده كشورها

معاون سازمان حفاظت محيط زيست گفت: پرندگان مهاجر كشورها را به هم متصل مي‌كنند، حفاظت از آنها بدون همكاري هاي بين المللي و حفاظت هاي فرامرزي ميسر نيست.

به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، كيومرث كلانتري معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي با اشاره به نامگذاري روز جهاني پرندگان مهاجر با شعار پرندگان، دنياي ما را به هم پيوند مي دهند، گفت: همه ساله كشورهاي مختلف اين روز را با برگزاري مراسم و برنامه هاي متنوع شامل برگزاري جشنواره‌هاي پرنده ‌شناسي، برنامه‌هاي آموزشي، نمايشگاه‌ها و تورهاي پرنده نگري گرامي مي دارند.

وي ادامه داد :اين شعار با هدف اهميت حفاظت و احياي پيوستگي اكولوژيكي و يكپارچگي اكوسيستم هايي كه جابجايي طبيعي پرندگان مهاجر را پشتيباني مي‌كنند و براي بقا و تندرستي آنها ضروري هستند، انتخاب شده است.


وي تصريح كرد: پرندگان مهاجر كشورها را به هم متصل مي‌كنند و حفاظت از آنها بدون همكاري هاي بين المللي و حفاظت هاي فرامرزي ميسر نيست.


معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر پيوستگي براي گونه هاي مهاجر حياتي است، گفت: با توجه به مواجهه حدود يك ميليون گونه با خطر انقراض در نسل حاضر ، پيوستگي به موضوع اصلي براي تنوع زيستي و پايداري تبديل شده است.


كلانتري با بيان اينكه بخش بزرگي از پرندگاني كه در ايران وجود دارد مهاجر هستند، گفت: گروهي كه بومي كشورمان محسوب مي‌شوند و در ايران زاد و ولد مي‌كنند، گروه ديگر پرندگان مهاجر زمستانه و نيمه زمستانه‌آبزي هستند و گروه ديگر را پرندگاني تشكيل مي‌دهند كه بهار و تابستان به كشورمان سفر مي‌كنند، البته گروهي  نيز مهاجر عبوري هستند و براي حدود چند هفته مهمان تالاب‌هاي كشورمان مي‌شوند.


عمده پرندگان مهاجر كشور گروهي را شامل مي‌شوند كه پاييز و زمستان‌گذران هستند و از سيبري غربي و اروپاي غربي به ايران مهاجرت كرده و بيشتر استان‌هاي كشور را درمي‌نوردند.


معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست با تاكيد بر ممانعت از شكار پرندگان و احترام به حقوق آنها،گفت: براي حفاظت از پرندگان مهاجر آبزي زمستانه و نيمه زمستانه ، حفاظت از مناطق و ممانعت از تخريب زيستگاه ضرورت دارد.


وي با بيان اينكه اجراي راهكارهاي توسعه پايدار براي كاهش اثرات سوء بر زيستگاه هاي پرندگان در دستور كار قرار دارد، اظهار داشت: اجراي طرح هاي ارزيابي زيست محيطي در مناطق مهم تجمع پرندگان و يا مسيرهاي اصلي پرواز پرندگان الزامي است.


كلانتري اظهار داشت: بكار بردن علائمي كه بر روي دكل ها و سيم‌هاي برق و برج‌هاي بلند براي جلوگيري از برخورد پرندگان در مسير مهاجرت،حذف چراغ‌هاي غير ضروري در مسيرهاي مهاجرت، عدم استفاده از شيشه‌هاي رفلكس براي حفاظت از پرندگان مهاجر ضروري است.


وي با تاكيد بر بالا بردن سطح آگاهي مردم به خصوص كودكان در خصوص اهميت حفاظت از پرندگان گفت: برگزاري تورهاي پرنده نگري به منظور ارتقاء سطح علمي و آموزشي اقشار مختلف مي تواند موثر باشد.


لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات