تشكيل نخستين جلسه اختصاصي حفاظت محيط زيست استان اصفهان به صورت وبينار با جمعيت پيام آوران  سبز سميرم

تشكيل نخستين جلسه اختصاصي حفاظت محيط زيست استان اصفهان به صورت وبينار با جمعيت پيام آوران سبز سميرم


نخستين جلسه اختصاصي حفاظت محيط زيست استان اصفهان  به صورت وبينار و غير حضوري با جمعيت پيام آوران  سبز سميرم  برگزارشد.
به گزارش«پارما» در راستاي مشاركت گسترده تر با سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي استان در سال جديد نخستين جلسه اختصاصي به صورت وبينار و غير حضوري با جمعيت پيام آوران  سبز سميرم  در حضور مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و تعدادي از مديران  ستادي و رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم  با موضوع  بررسي مسائل زيست محيطي اين شهرستان برگزار شد.

حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي،حفاظت از حيات وحش شهرستان سميرم، قدرداني از برخورد با متخلفان شكار وصيد، جلوگيري از جمع آوري گياهان وحشي و دارويي، افزايش تعداد محيط بانان،تهيه بانك بذر و ديگر موضوعات زيست محيطي اين شهرستان از جمله مهمترين مسائلي بود كه از سوي اعضاي جمعيت پيام آوران  سبز سميرم  مطرح شد.
ايرج حشمتي مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان در اين جلسه با قدرداني از اقدام هاي زيست محيطي توسط جمعيت پيام آوران سبز سميرم، اظهار داشت: در سال جديد نخستين جلسه اختصاصي به صورت وبينار و غير حضوري با جمعيت پيام آوران  سبز سميرم  برگزارشد كه اين جلسات غير حضور با ساير شهرستان ها نيز ادامه خواهد داشت.
وي با اشاره به نقش جوامع محلي در كاهش مسائل و مشكلات زيست محيطي برپيگيري و نشر اخبار زيست محيطي به صورت موثق از اداره كل حفاظت محيط زيست استان تاكيد كرد.
در اين جلسه فيروزه سعادتي رئيس اداره مشاركت هاي مردمي حفاظت محيط زيست استان، حسين اكبري سرپرست معاونت نظارت و پايش وحفاظت محيط زيست، سيد مصطفي قادريان رئيس اداره روابط عمومي اين اداره كل و محمد عباسي سرپرست اداره حفاظت محيط زيست  شهرستان سميرم به پرسش هاي مطرح شده توسط اعضاي جمعيت پيام آوران  سبز سميرم پاسخ دادند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات