دومین نشست کارگروه آموزش و فرهنگ ایمنی برگزار شد

دومین نشست کارگروه آموزش و فرهنگ ایمنی برگزار شد

در ادامه این نشست گزارش برگزاری جشنواره سراسری دانش آموزی با موضوع ایمنی قرائت شد و موضوع همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور قایم مقام روابط عمومی این وزارتخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات