بازدید سید علی آقامیری عضو شورای اسلامی شهر ساری از کمربندی جنوبی

بازدید سید علی آقامیری عضو شورای اسلامی شهر ساری از کمربندی جنوبی

بازدید سید علی آقامیری عضو شورای اسلامی شهر ساری از کمربندی جنوبی در معیت شهردار منطقه 3 و مدیرعامل سازمان عمران شهرداری به منظور بررسی طرح هدایت آب های سطحی و اجرای مسیر دوچرخه سواری با توجه به مصوبه شوررای شهر

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات