یک عضو شورای شهر تهران به شهرداری تذکر داد: تذکر به فراخوان طراحی موزه سیمان ری

در روزنامه همشهری منتشر شده است، گفت: کار شهرداری موزه داری نیست و اگر می‌خواهیم به این موضوع ورود کنیم، باید نسبتی به شهر و شهروندان داشته باشد و باید ببینیم چه اتفاقاتی با این ساخت و ساز موزه‌ها در شهر می‌افتد. عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: با توجه به حساسیت‌های موجود برای طراحی این موضوع و مناسب نبودن وضعیت مالی، بهتر است نسبت به این موضوع تامل بیشتری کنیم و اگر قرار است برای آن کمک مالی در نظر بگیریم، به زخم‌های خودمان در شهرداری بزنیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات