افزایش حق مسکن مسیر انحرافی است

به گزارش اخبار ساختمان، هادی ابوی (رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور) درباره آخرین تحولات در خصوص تجدیدنظر در دستمزد سال ۹۹، اظهار داشت: پیرو دستوری که رئیس قوه قضاییه درباره بررسی ابعاد دستمزد تعیین شده از سوی شورایعالی کار داده بودند، بعد از یک هفته جلسه سازمان بازرسی کل کشور با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شویعالی کار برگزار شد و هر یک مستندات خود را برای رسیدگی به سازمان بازرسی ارائه کردند. با توجه به اینکه خیلی از کارگاه‌ها به صورت غیرقانونی مزایای مزدی اجباری را پرداخت نمی‌کنند، این مسئله برای کارگران اهمیتی حیاتی دارد. رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور گفت: آنچه رهبری انقلاب نیز درباره عدالت مزدی اشاره کردند، ربطی به افزایش مزایای مزدی نداشت؛ بلکه افزایش پایه دستمزد کارگران اهمیت دارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات