تجاوز تهران به حریم گسل ها

در این زمینه علی بیت الهی رئیس مرکز تحقیقات زلزله نگاری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با بیان اینکه زلزله بامداد پنجشنبه در محدوده شرق تهران در حوالی لواسانات رخ داده است، گفت: این زلزله در نزدیکی گسل شمال تهران و گسل مشا بوده و با توجه به آنکه این منطقه لرزه خیز بوده بنابر این شاهد فعال شدن گسل‌ها دراین محدوده هستیم. رئیس مرکز زلزله نگاری تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه این زلزله باعث فعال شدن آتشفشان کوه دماوند نشده است، افزود: با توجه به اینکه زلزله‌های کوچک در این محدوده رخ داده است بنابر این وقوع این زلزله‌های کوچک در اطراف دماوند باعث خالی شدن حجم انرژی در اطراف و گسل‌های این منطقه شده است؛ در نتیجه احتمال فعال شدن آتشفشان بسیار کم است. رئیس مرکز زلزله نگاری راه مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه چندین گسل در اطراف شهر تهران از ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات