ماجرای دریافت پول برای مسکن مهر چیست؟

وی افزود: ‌ این در حالی است که برخی واحدهای مسکن مهر را سال ۹۵ تحویل داده‌ایم، اما مالکان این واحدها برای انجام امور مربوط به نصب کنتور گاز مراجعه نکرده‌اند و این مسئله جزو قرارداد ما با شرکت ترکیه‌ای کوزو نبوده است. وی ادامه داد: این ایرادات بعد از بیش از چهار ماه برطرف شده و طی هفته گذشته برای تحویل واحد مراجعه کردم که عنوان شد باید ۹۸۵ هزار تومان جهت تاییدیه گاز پرداخت کنم. این در حالی است که از متقاضیان مسکن مهر پردیس بر اساس قراردادهای ۵ برگی برای انشعاب و کنتور گاز ۲۵۰ هزار تومان دریافت شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات