جلسه تصمیم گیری در خصوص طرح اجرایی بیمارستان مفخم بجنورد با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی ا...

جلسه تصمیم گیری در خصوص طرح اجرایی بیمارستان مفخم بجنورد با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی ا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات