انتصاب معاون فني حفاظت محيط زيست استان اصفهان

انتصاب معاون فني حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي صدور حكمي از سوي ايرج حشمتي مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان ، حميرا صفي قلي به عنوان معاون فني اين اداره كل منصوب گرديد .

به گزارش«پارما» در متن اين حكم خطاب به حميرا صفي قلي آمده است:

نظر به تعهد و تجربيات ارزنده ي سركار عالي، به موجب اين حكم از تاريخ 99/2/1 به عنوان معاون فني اداره كل منصوب مي گرديد.

تهيه و تدوين برنامه هاي پيش گيرانه و مقابله اي در خصوص جلوگيري از آلاينده هاي محيط زيست در حوزه آب، خاك و هوا و ارائه راهكارهاي مديريتي و كنترلي ، پيگيري اجراي برنامه هاي مرتبط با كارگروه هاي استاني، بررسي آثار زيست محيطي بهره برداري نامناسب از منابع و ارائه راهكار جهت استفاده بهينه و بررسي ، اعلام نظر و پاسخگويي به استعلامات واصله از جمله انتظارات از سركار عالي مي باشد.

موفقيت سركار عالي را در انجام وظايف محوله در راستاي تحقق اهداف سازماني از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات