نگاه سلیقه‌ای به صدور عوارض ساختمانی

نگاه سلیقه‌ای به صدور عوارض ساختمانی

به گزارش صما کانون سراسری انبوه سازان طی نامه‌ای به دکتر رحمانی، وزیر کشور، دکتر جهانگیری، معاون اول ریاست جمهور، مهندس الویری رئیس ‌شواری عالی استانها خواستار جلوگیری از افزایش عوارض منتج به صدور پروانه های ساختمانی با هدف جهش تولید وحمایت از بخش تولید مسکن شدند

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات