رشد 53 درصدی بارندگی نسبت به سال آبی گذشته/ ارتقاء تکنولوژی...

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: استان هرمزگان در مجموع از ابتدای سال آبی تا کنون 368.7 میلی‌متر بارندگی را تجربه کرده است که نشان از افزایش 53 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان، مهندس محمدرضا ایدون اظهار کرد: در سطح استان هرمزگان 152 ایستگاه آب و وهواشناسی وجود دارد که از این تعداد 33 ایستگاه هیدرومتری، 25 ایستگاه تبخیرسنجی و 94 ایستگاه باران‌سنجی است.

وی عنوان کرد: 25 ایستگاه به دلیل سرعت ارسال اطلاعات در مواقع بارندگی به عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شوند که میزان بارش در سطح استان را نشان می‌دهند.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان با بیان اینکه ایستگاه‌های سینوپتیک و باران‌سنج؛ 25 ایستگاه مبنا را تشکیل می‌دهند، ابراز داشت: ایستگاه‌های سینوپتیک مربوط به هواشناسی بوده و آب منطقه‌ای تنها اطلاعات را از این ایستگاه‌ها دریافت می‌کند.

ایدون متوسط میزان بارندگی از ابتدای ماه جاری تا کنون را 4.8 میلی‌متر اعلام کرد و تصریح کرد: امسال نسبت به سال گذشته بارندگی خوبی را داشته‌ایم.

وی ادامه داد: استان هرمزگان در مجموع از ابتدای سال آبی تا کنون 368.7 میلی‌متر بارندگی را تجربه کرده است که نشان از افزایش 53.7 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه نسبت به دوره دراز مدت مشابه بیش از 118.8 درصد رشد بارش داشتیم، تشریح کرد: میزان بارندگی در دوره دراز مدت سال آبی مشابه  168.5 میلی‌متر ثبت شده است.

ارتقاء تکنولوژی از مکانیکی به الکترونیکی در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان است

ایدون با بیان اینکه 86 دستگاه ثبات الکترونیکی در ایستگاه‌های سراسر استان تعبیه شده‌اند، ادامه داد: از این تعداد 22 دستگاه عملیات سطح سنجی رودخانه یا همان هیدرومتری، 47 دستگاه عملیات باران‌سنجی و 17 دستگاه عملیات تبخیر سنجی را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های ثبات الکترونیکی به دو دسته آنلاین و آفلاین تقسیم می‌شوند، بیان داشت: 33 دستگاه باران‌سنج، 12 دستگاه هیدرومتری و 13 دستگاه تبخیر سنج به صورت آنلاین اطلاعات را به مرکز اعلام می‌کنند.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان با بیان اینکه عمده این دستگاه‌های الکترونیکی در سه سال اخیز نصب شده‌اند، خاطرنشان کرد: افزایش سرعت و دقت دسترسی به اطلاعات در مواقع ضروری از مزیت‌های استفاده از این دستگاه‌های ثبات الکتریکی است که در نهایت منجر می‌شود که تصمیمات با سرعت و دقت بالاتری اتخاذ شوند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات