جلسه بررسی وضعیت پروژه های راه های روستایی و اصلی شهرستان جاجرم با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان ،...

جلسه بررسی وضعیت پروژه های راه های روستایی و اصلی شهرستان جاجرم با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان ،...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات