جلسه پیگیری پروژه تقاطع غیرهمسطح کنارگذر جنوبی بجنورد - محور بش قادراش با شرکت مشاور راه آهن راه و شرکت آب و خاک قدس رضو...

جلسه پیگیری پروژه تقاطع غیرهمسطح کنارگذر جنوبی بجنورد - محور بش قادراش با شرکت مشاور راه آهن راه و شرکت آب و خاک قدس رضو...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات