تست غربالگری روزانه ۱۲۰۰ تاکسیران در شهر

تست غربالگری روزانه ۱۲۰۰ تاکسیران در شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات