جابه‌جایی بیش از ۵۱ میلیون نفر از طریق خطوط قطارشهری در سال ۹۸

جابه‌جایی بیش از ۵۱ میلیون نفر از طریق خطوط قطارشهری در سال ۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات