در سی و یکمین جشنواره امتنان از جامعه کار و تلاش تحقق یافت؛ کسب عنوان کارگر نمونه ملی از سوی کارشناس شیمی نیروگاه شهید رجایی

در سی و یکمین جشنواره امتنان از جامعه کار و تلاش تحقق یافت؛ کسب عنوان کارگر نمونه ملی از سوی کارشناس شیمی نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات