در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ رفع اشکال تجهیزات مربوط به بویلرهای سیکل ترکیبی

در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ رفع اشکال تجهیزات مربوط به بویلرهای سیکل ترکیبی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات