از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است؛ بررسی و رفع مشکل ویبریشن یاتاقان توربین واحد شماره 5 گازی

از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است؛ بررسی و رفع مشکل ویبریشن یاتاقان توربین واحد شماره 5 گازی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات