واحد 4 گازی نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات از مدار تولید خارج شد

واحد 4 گازی نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات از مدار تولید خارج شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات