از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است؛ بررسی و رفع مشکل ویبریشن یاتاقان توربین واحد شماره 5 گازی

از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است؛ بررسی و رفع مشکل ویبریشن یاتاقان توربین واحد شماره 5 گازی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات