لزوم احداث ایستگاه هیدرومتری بر روی رودخانه جوراب در محدوده...

با حضور مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت ‌آب منطقه ای اردبیل و رئیس اداره منابع آب شهرستان نیر جلسه بررسی مسائل و مشکلات ایستگاههای آب و هوا شناسی شهرستان نیر برگزار شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان نیر در این جلسه با ارائه گزارشی کامل از وضعیت رودخانه های شهرستان بر لزوم احداث ایستگاه هیدرومتری بر روی رودخانه جوراب تاکید کرد.

در این جلسه همچنین آخرین وضعیت ایستگاههای هیدرومتری و باران سنجی شهرستان بررسی شد و بر لایروبی ایستگاه هیدرومتری یامچی که محل اندازه گیری مجموع دبی سرشاخه های رودخانه بالیخلو  قبل از ورود به سد یامچی می باشد، تاکید گردید.

در پایان این جلسه نسبت به انجام اقدامات لازم جهت تکمیل ایستگاههای هیدرومتری شهرستان توسط مطالعات پایه منابع آب شرکت تصمیماتی اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات