در یک سال گذشته؛ نگاهی به تغییرات نرخ نهاده‌های ساختمانی

۲ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل رتبه سوم بیشترین افزایش در متوسط قیمت را داشته است. در زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت یک کیلوگرم «صفحه ستون» به ۹۷ هزار و ۷۰۰ ریال رسید که با ۵۳ درصد افزایش نسبت به پاییز بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. ۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزایش در متوسط قیمت را داشته است. در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت ماهانه «اجاره کانکس» به ۱۱ میلیون و ۹ هزار و ۱۶۷ ریال رسید که با ۲۵ درصد کاهش، نسبت به فصل قبل بیشترین کاهش قیمت را داشته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات