خجسته: تبعات ویروس کرونا در قبال ویروس سوء مدیریت اقتصادی ناچیز است

خجسته: تبعات ویروس کرونا در قبال ویروس سوء مدیریت اقتصادی ناچیز است

نایب رئیس کمیسیون اصل نود با بیان این که کشور درگیر دو ویروس کرونا و سوءمدیریت اقتصادی است گفت: تبعات ویروس کرونا در قبال سوءمدیریت اقتصادی ناچیز است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات