جداسازی شبکه آب فضای سبز از شرب در بوستان ملت

جداسازی شبکه آب فضای سبز از شرب در بوستان ملت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات