بهسازی ولایروبی کانال های برگشتی از برجهای خنک کن و اوان کامر واحدهای ۱و۲ نیروگاه رامین اهواز

بهسازی ولایروبی کانال های برگشتی از برجهای خنک کن و اوان کامر واحدهای ۱و۲ نیروگاه رامین اهواز

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات