بهسازی ولایروبی کانال های برگشتی از برجهای خنک کن و اوان کامر واحدهای ۱و۲ نیروگاه رامین اهواز

بهسازی ولایروبی کانال های برگشتی از برجهای خنک کن و اوان کامر واحدهای ۱و۲ نیروگاه رامین اهواز

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات