متوسط بارش استان از ابتدای سال آبی جاری تا کنون در حد نرمال بوده...

کارشناس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای اردبیل با ارائه گزارش آخرین وضعیت بارش های استان اردبیل در ایستگاه‌های تحت مدیریت شرکت گفت: متوسط بارش استان از ابتدای سال آبی جاری تا کنون در حد نرمال بوده است.

مهندس پیام خدادادی با اشاره به اینکه متوسط بارش استان در حد نرمال است، بارش های رخداده در سطح  استان از ابتدای سال آبی جاری تا کنون را مطلوب ارزیابی کرد.

وی افزود: بر اساس گزارش تحلیل بارندگی ایستگاه‌های شاخص باران سنجی وزارت نیرو تا بیست و سوم اردیبهشت ماه سالجاری در استان اردبیل، اکثر مناطق استان تحت تاثیر سامانه بارشی جدید، بارش های جوی مطلوبی را شاهد بوده است .

مهندس خدادادی با بیان اینکه متوسط بارندگی استان اردبیل از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 256 میلیمتر است، تصریح کرد: متوسط بارش در مدت مشابه سال آبی گذشته 274 میلیمتر و متوسط بلندمدت تا تاریخ مذکور258 میلیمتر می باشد

وی اظهار داشت: براساس اطلاعات فوق، بارشهای سال آبی جاری تا کنون نسبت به سال آبی گذشته 7 درصد کاهش و نسبت به متوسط بارش‌های بلندمدت 1 درصد کاهش را نشان می دهد .

بارش‌های ثبت شده طی فعالیت سامانه بارشی اخیر ظرف 48 ساعت گذشته منتهی به بیست و سوم اردیبهشت ماه در ایستگاه های هواشناسی مورد نظر و تحت مدیریت شرکت آب منطقه ای اردبیل به قرار نمودار ذیل می باشد:

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات