جلسه ضمانت های قیر شهرداری های استان با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مهندسی و ساخت، ...

جلسه ضمانت های قیر شهرداری های استان با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مهندسی و ساخت، ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات