پاسخ محققان درباره یک ابهام دلهره‌آور؛ آیا باید در تهران منتظر زلزله بزرگ باشیم؟

وی با تاکید بر اینکه در ۱۲ سال اخیر زلزله بزرگتر از ۶ در اطراف تهران رخ نداده است، خاطر نشان کرد: برای محاسبه دوره بازگشت زلزله ۵. بیت‌اللهی ادامه داد: اما برای محاسبه دوره بازگشت زلزله ۴ (زلزله‌های ۴ و بزرگتر از آن)، کافی است که بدانیم که تعداد زلزله‌های ۴ و بزرگتر از آن در آمار زلزله‌های گردآوری شده در طی ۱۲ سال اخیر در اطراف تهران چقدر است که در محاسبات نشان می‌دهد که به طور متوسط حدود هر ۴ ماه یک زلزله با بزرگی ۴ و بزرگتر از آن در منطقه تهران رخ داده است. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه در این محاسبات باید دقت شود که این مقادیر فقط برای ۱۲ سال اخیر است و برای تعیین دوره بازگشت باید بازه زمانی را از ابتدای ثبت زلزله‌ها در نظر بگیریم، اظهار کرد: مساله مهم دیگر در دوره ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات