مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد: ۱۱ پیشنهاد برای توسعه بخش مسکن و شهرسازی

هدف از این گزارش بررسی وضعیت، سیاست‌ها و شاخص‌های حوزه مسکن و شهرسازی پیش و پس از انقلاب اسلامی است. براساس نتایج به دست آمده از بررسی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی مشاهده شده که روند تغییرات شاخص‌های مسکن ازجمله شاخص خانوار در واحد مسکونی و میزان واحدهای مسکونی بادوام در کشور رو به بهبود بوده است؛ با این حال هنوز با کمبود جدی واحدهای مسکونی به خصوص در کلان شهرها مواجه هستیم و کماکان نسبت قابل توجهی از واحدهای مسکونی در کشور جزو بافت فرسوده بوده و از استحکام لازم برخوردار نیستند. شاخص‌های کمی وکیفی جمعیت، خانوار و مسکن و مهمترین تغییرات ایجاد شده در آنها طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ (مربوط به پیش و در گام اول پس از انقلاب اسلامی) از بعد آماری مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته است. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران مربوط به ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات