جلسه بررسی وضعیت پروژه 294 واحدی خیرین مسکن ساز با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان، مدیر کل بنیاد م...

جلسه بررسی وضعیت پروژه 294 واحدی خیرین مسکن ساز با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان، مدیر کل بنیاد م...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات