بار سنگین کرونا روی دوش صنعت ساختمان

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد با تاکید بر اینکه فارغ از شعارزدگی باید پیشنهادات بخش خصوصی باید با نگاه عملیاتی ارائه شود، تاکید کرد: در شرایطی که بخش خصوصی درگیر شیوع کرونا است، عوارض شهرداری ۶۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین در حال حاضر کسب خروجی مطلوب برای فعالان این بخش و سرمایه گذاران دور از ذهن است، بر همین اساس رفتار‌های ما بایستی مبتنی بر پیشنهادات عملیاتی تعریف شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات