بشنوید| ترافیک سنگین در محور کرج-چالوس/ ترافیک سنگین در آزادراه‌های کرج - قزوین و قزوین-کرج

بشنوید| ترافیک سنگین در محور کرج-چالوس/ ترافیک سنگین در آزادراه‌های کرج - قزوین و قزوین-کرج

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات