تامین روشنایی پارک جنگلی ۴۰۰هکتاری آرپادره سی آغاز شد

تامین روشنایی پارک جنگلی ۴۰۰هکتاری آرپادره سی آغاز شد

به گزارش شهریار ، میر علی اصغر نساج اعلام کرد و گفت: تامین روشنایی پارک جنگلی آرپادره سی یکی از نیازهای اساسی این مجموعه تفریحی و گردشگری تبریز بود که اقدامات اولیه با احداث جایگاه پست برق و خرید برق شروع شده است.

شهردار منطقه ۵ تبریز همچنین افزود : تامین زیرساخت های پارک آرپادره سی یکی از پروژه های اساسی منطقه پنج در سال جاری است که در مرحله اول اقدام به تامین روشنایی شده است.

او در این رابطه اظهار داشت: جایگاه پست برق آرپادره سی با یک میلیارد ریال هزینه احداث شده است.

نساج همچنین تصریح کرد: با یک میلیارد ریال هزینه برق پارک جنگلی آرپادره سی تامین می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات