بشنوید|ترافیک سنگین در محورهای کرج-چالوس و تهران-شهریار/ ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-کرج و کرج - قزوین

بشنوید|ترافیک سنگین در محورهای کرج-چالوس و تهران-شهریار/ ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-کرج و کرج - قزوین

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات