بازدید شهردار از آسفالت ریزی شهرداری منطقه یک

بازدید شهردار از آسفالت ریزی شهرداری منطقه یک

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات